Mutatie per reserve

Programma 1 Ruimtelijke ontwikkeling

2018

Reserve Projecten

500

Reserve Wonen - Binnensted. Ontwikkeling

-800

Totaal Onttrekkingen aan reserves

-800