Financiën

Programmaverantwoording

Bijgestelde begroting

Realisatie

Prognose

Bijstellingen

Lasten

13.848

7.031

13.848

Baten

333

1.005

333

Saldo van het programma

13.515

6.026

13.515

Mutaties in de reserves

315

315

Beslag op de algemene middelen

13.200

6.026

13.200