Mutatie per reserve

Programma 4 Economische ontwikkeling

2018

Reserve Cofinancieringsfonds

-122

Reserve Projecten

523

Reserve Cofinancieringsfonds

728

Reserve Projecten

-187

Totaal Onttrekkingen aan reserves

541