Bijstellingen

Onderwerp

Kasritmewijziging Invoering omgevingswet

De achterstand van de uitgaven ten opzichte van de raming heeft onder andere te maken met de landelijke ontwikkelingen binnen het project Digitaal Stelsel Omgevingswet die achter blijven lopen. We zien ons genoodzaakt om onze eigen uitgaven voor bijvoorbeeld het laten ontwikkelen en aanschaffen van software voor de digitale standaarden voor de omgevingsvisie en -verordening te faseren omdat de standaarden landelijk nog niet gereed zijn. Daarnaast hebben we met efficiënte inkoop en slimme inzet van interne bronnen kosten kunnen besparen die we in 2019 verwachten aan te wenden voor extra inzet van personele capaciteit voor de omgevingsvisie. Voorgesteld wordt om € 500.000 via de reserve projecten over te boeken naar 2019.

Onderwerp

Kasritmewijziging Binnenstedelijke Ontwikkeling

Een binnenstedelijk project met o.a. de uitplaatsing van een bedrijf is niet doorgegaan. Verder zijn een aantal projecten vertraagd. Hierdoor wordt € 800.000 minder aan de reserve wonen en binnenstedelijke ontwikkeling onttrokken.