Mutatie per reserve

Programma 5 Bereikbaarheid

2018

Reserve Mobiliteitsprogramma

33.000

Reserve Kapitaallasten Uithoflijn

20.000

Reserve BDU inz. BRU

8.200

Reserve Projecten

-2.903

Totaal Onttrekkingen aan reserves

-2.903