Financiën

Programmaverantwoording

Bijgestelde begroting

Realisatie

Prognose

Bijstellingen

Lasten

261.604

21.811

230.501

-31.103

Baten

153.653

378

186.653

33.000

Saldo van het programma

107.951

21.432

43.848

-64.103

Mutaties in de reserves

11.063

-6.000

-53.040

-64.103

Beslag op de algemene middelen

96.888

27.432

96.888