Financiën

Programmaverantwoording

Bijgestelde begroting

Realisatie

Prognose

Bijstellingen

Lasten

24.276

3.706

25.287

1.011

Baten

7.605

38

8.042

437

Saldo van het programma

16.671

3.668

17.245

574

Mutaties in de reserves

3.813

4.387

574

Beslag op de algemene middelen

12.858

3.668

12.858