Financiën

Programmaverantwoording

Bijgestelde begroting

Realisatie

Prognose

Bijstellingen

Lasten

14.996

8.412

15.586

590

Baten

484

185

934

450

Saldo van het programma

14.512

8.227

14.652

140

Mutaties in de reserves

1.300

1.440

140

Beslag op de algemene middelen

13.212

8.227

13.212