Financiën

Programmaverantwoording

Bijgestelde begroting

Realisatie

Prognose

Bijstellingen

Lasten

55.035

8.765

40.885

-14.150

Baten

7.243

168

6.178

-1.065

Saldo van het programma

47.792

8.597

34.707

-13.085

Mutaties in de reserves

5.830

-7.255

-13.085

Beslag op de algemene middelen

41.962

8.597

41.962