Mutatie per reserve

Programma 2 Landelijke gebied

2018

Reserve Programma landelijk gebied

7.394

Reserve Programma landelijk gebied

-5.691

Totaal Onttrekkingen aan reserves

-5.691