Financiën

Programmaverantwoording

Bijgestelde begroting

Realisatie

Prognose

Bijstellingen

Lasten

22.653

9.466

22.653

Baten

1.902

428

1.902

Saldo van het programma

20.751

9.038

20.751

Mutaties in de reserves

10.580

3.000

10.580

Beslag op de algemene middelen

10.171

6.038

10.171