Mutatie per reserve

Programma 90 Overhead

2018

Reserve Frictiekosten Veranderopgave

450

Totaal Stortingen in reserves

450