Bijstellingen

Onderwerp

Bodemsanering

De bijdrage aan Waternet voor sanering van ’t Slijk (eerste tranche) van € 3,263 mln. stond begroot in 2017. Omdat de afgifte van de subsidiebeschikking pas in januari 2018 heeft plaatsgevonden is dit bedrag nu begroot op 2018.
Ten tijde van de Najaarsrapportage is een tweede tranche door Waternet gevraagd en toegekend door het Rijk voor sanering van ’t Slijk. Omdat het Rijk het gehele bedrag in 2018 heeft toegezegd zijn deze in 2018 als inkomsten geboekt. De uitbetaling stond verspreid begroot over de jaren 2018-2020. De inkomsten zijn nu volledig begroot op 2018.  

Daarnaast zijn er ook kasritmeverschuivingen van in totaal € 2,252 mln. aan lagere uitgaven.
Belangrijke reden is de subsidie aan de gemeente Utrecht voor de Nedereindseplas á € 1.567.000. De gemeente heeft nog geen aanvraag ingediend omdat er nog geen besluit is genomen over de inrichting van het gebied. Het inrichtingsplan bepaalt de wijze van de sanering. Daarnaast is er voor subsidies aan gemeenten en Diffuus Lood een onderbesteding. De subsidie voor gemeenten is voor zogenaamde spoedlocaties en die zijn bijna allen in uitvoering. In 2019 wordt daarom bekeken of de scope van de regeling vergroot kan worden.  Het project infobeheer is net gestart, volgend jaar volgen meer kosten. Ten slotte is er vertraging in de sanering van de slotgracht van Slot Zuylen omdat er nog bodemonderzoeken van Waternet verkregen moeten worden. Alle wijzigingen bij elkaar resulteren in een hogere onttrekking van € 574.000 uit de Egalisatiereserve