3. Totaal overzicht bijstellingen begroting

Oorspronkelijke begroting 2018

Bijstelling VJR2018

Bijstelling NJR2018

Bijstelling PS Koningsdag 

Bijstelling Slotwijziging 

Bijgestelde begroting

Lasten

Baten 

Lasten

Baten 

Lasten

Baten 

Lasten

Baten 

Lasten

Baten 

Lasten

Baten 

Ruimtelijke ordening

10.876

0

1.121

0

395

0

0

0

-1.300

0

11.092

0

Landelijk gebied

52.076

3.100

2.519

3.703

440

440

0

0

-14.150

-1.065

40.885

6.178

Bodem, water en milieu

22.068

7.106

2.208

-64

0

563

0

0

1.011

437

25.287

8.042

Economie en energie

10.806

114

4.222

60

-32

310

0

0

590

450

15.586

934

Bereikbaarheid

286.396

150.394

-8.570

969

-16.222

2.290

0

0

-31.103

33.000

230.501

186.653

Cultuur en erfgoed

19.159

1.527

3.569

0

-75

375

0

0

0

0

22.653

1.902

Bestuur en middelen

11.103

109

3.313

224

-968

0

400

0

0

0

13.848

333

Overhead

39.434

7.489

10.462

312

-1.036

0

0

0

-450

0

48.410

7.801

Totaal programma's en overhead

451.918

169.839

18.844

5.204

-17.498

3.978

400

0

-45.402

32.822

408.262

211.843

Algemene middelen

1.233

228.737

-503

3.796

0

313

-85

0

0

0

645

232.846

Totaal begroting voor reserves

453.151

398.576

18.341

9.000

-17.498

4.291

315

0

-45.402

32.822

408.907

444.689

Mutaties reserves

15.496

79.599

22.563

22.550

12.545

-9.198

0

315

70.025

-8.199

120.629

85.067

Totaal

468.647

478.175

40.904

31.550

-4.953

-4.907

315

315

24.623

24.623

529.536

529.756

In bovenstaande tabel worden alle bijstellingen van de begroting 2018 getoond. Op deze manier is te volgen hoe vanaf de oorspronkelijke (primitieve) begroting tot nieuwe bijgestelde begroting 2018 is opgebouwd.